Từ điển Kỹ thuật cơ khí Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
621.803 C513K
Dewey
621.803
Xuất bản
Thanh niên, 2003
Mô tả
638tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
từ điển, cơ khí, kỹ thuật, Anh - Việt
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001932  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 433