Interactions 1. Reading: Teacher's edition with tests

Ký hiệu xếp giá
428.64 K599in 2002
Dewey
428.64
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
212tr ; 28 cm
ISBN
9780071260138
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: academic life around the world; experiencing nature; living to eat, or eating to live; in the community; home; cultures of the world; health; entertainment and the media; social life; sports.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001688  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3703