Word 2000 - Hướng dẫn dử dụng

Ký hiệu xếp giá
005.3 Word
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
635tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bắt đầu với Microsoft Word 2000 Chương 2: Cài đặt Chương 3: Các yếu tố cơ bản trong tài liệu Chương 4: Xem và định hướng các tài liệu Chương 5: Quản lý và in các File Chương 6: Chia sẻ thông tin với những người sử dụng và các chương trình khác Chương 7: Các tài liệu dài Chương 8: Tài liệu Web trực tuyến Chương 9: Các hình đồ hạo và các biểu đồ Chương 10: bảo vệ tài liệu Chương 11: Tạo thư, bì thư, Fax và thư phân bố tập thể Chương 12: Nhận biết chữ viết tay và giọng nói
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000881  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5714