Cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.74 Co-L
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
396tr ; .25cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hệ quản trị tiệp và mô hình CSDL thế hệ thức nhất - Mở đầu Chương 2: Những chức năng của hệ quản trị CSDL Chương 3: Mô hình mạng, mô hình phân cấp Chương 4: Thiết kế CSDL khái niệm Chương 5: Mô hình quan hệ Chương 6: Ngôn ngữ xử lý dữ liệu quan hệ Chương 7: Điều khiển khai thác tương tranh Chương 8: An toàn dữ liệu và xử lý sai sót Chương 9: Đánh giá các câu hỏi Chương 10: Nhu cầu về hệ quản trị CSDL thế hệ sau Chương 11: CSDL hướng đối tượng Chương 12: CSDL phân tán Chương 13: CSDL suy diễn Chương 14: kết luận
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000895  Còn  Rỗi          
100000896  Còn  Rỗi          
100004138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4932