Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1

Ký hiệu xếp giá
604.207 6 TR120H
Dewey
604.207 6
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Giáo dục, 2007
Mô tả
167tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vẽ kỹ thuật cơ khí
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí: tập 1, gồm những nội dung chính là: Hướng dẫn chung; Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Vẽ hình chiếu thứ 3; Hình cắt và mặt cắt; Vẽ hình chiếu trục đo; Biểu diễn vật thể; Vẽ mối ghép bằng ren.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008339  Còn  Rỗi          
100008340  Còn  Rỗi          
100008341  Còn  Rỗi          
100008388  Còn  Rỗi          
100008389  Còn  Rỗi          
100008390  Còn  Rỗi          
100008576  Còn  Rỗi          
100008577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6893