SQL * Plus for Windows NT và WIndows 95/98

Ký hiệu xếp giá
005.754 SQL
Dewey
005.754
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
366tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Dử dụng SQL * Plus Chương 2: Các tham chiếu hệ điều hành xác định Chương 3: Tìm hiểu các cơ sở của SQL * Plus Chương 4: Các lệnh điều tác Chương 5: Định dạng các kết quả truy vấn Chương 6: Truy xuất các CSDL SQL Chương 7: Khởi động SQL * Plus và tìm trợ giúp Chương 8: Tham chiếu lệnh Chương 9: Các mã và thông điệp lệnh COPY Chương 10: Các cải tiến trong phiên bản 8.0 Chương 11: Các giới hạn của SQL * Plus Chương 12: Danh sách lệnh SQL Chương 13: Bảo mật Chương 14: Các lệnh SQL * Plus Chương 15: Tham chiếu nhanh SQL * Plus
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000899  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4095