Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
346.597 B6621 2008
Dewey
346.597
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
302tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày bộ luật dân sự năm 2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008636  Còn  Rỗi          
100008642  Còn  Rỗi          
100008643  Còn  Rỗi          
100008644  Còn  Rỗi          
100008645  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1129