Microsoft SQL server 2000 toàn tập

Ký hiệu xếp giá
005.754 SQL
Dewey
005.754
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
782tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương mở đầu : Bắt đầu với SQL server Books Online Chương 1: Những đặc điểm mới trong MS SQL server 2000 Chương 2: Cài đặt SQL server 2000 Chương 3: Các tính năng mới SQL server 2000 Chương 4: Quản lý SQL server 2000 Chương 5: Tạo và bảo trì các CDDL Chương 6: Tạo và sử dụng các nơi lưu trữ DL Chương 7: Truy cập và thay đổi dữ liệu quan hệ Chương 8: Hỗ trợ XML và Internet Chương 9: Tổng quan các công cụ SQL server 2000
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000901  Còn  Rỗi          
100003628  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6276