Công nghệ vi sinh vật: tập 1: Cơ sở vi sinh vật công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
660.62 NG527Đ
Dewey
660.62
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
237tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: mở đầu; Hình thái, cấu tạo, sinh sản của vi sinh vật; Các quá trình sinh lý vi sinh vật; Chuyển hóa các chất trong thiên nhiên nhờ vi sinh vật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008691  Còn  Rỗi          
100008692  Còn  Rỗi          
100008693  Còn  Rỗi          
100008694  Còn  Rỗi          
100008695  Còn  Rỗi          
100013253  Còn  Rỗi          
100013254  Còn  Rỗi          
100013626  Còn  Rỗi          
100013627  Còn  Rỗi          
100013628  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 859