Cấu trúc máy tính - Cơ bản

Ký hiệu xếp giá
004 Câ-T
Dewey
004
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
359tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Tổ chức hệ thống máy tính Chương 3: Cấp độ logic số Chương 4: Cấp độ vi lập trình Chương 5: Cấp độ máy quy ước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000908  Còn  Rỗi          
100000909  Còn  Rỗi          
100000910  Còn  Rỗi          
100000911  Còn  Rỗi          
100000912  Còn  Rỗi          
100000913  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5672