Cấu trúc máy tính - nâng cao

Ký hiệu xếp giá
004 Câ-T
Dewey
004
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
271tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 6: Cấp độ máy hệ điều hành Chương 7: Cấp độ hợp ngữ Chương 8: Kiến trúc máy tính công nghệ cao Phụ lục 1: Số nhị phân Phụ lục 2: Số có dấu chấm động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000914  Còn  Rỗi          
100000915  Còn  Rỗi          
100000916  Còn  Rỗi          
100000917  Còn  Rỗi          
100005437  Còn  Rỗi          
100005438  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6128