Thuật toán trong tin học

Ký hiệu xếp giá
004.015 1 Th-H
Dewey
004.015 1
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
198tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chương mở đầu Chương 2: Máy Turing Chương 3: Những vấn đề không giải được bằng thuật toán Chương 4: Lớp các bài toán có độ phức tạp tính toán hàm mũ Chương 5: Lớp các bài toán NP - đầy đủ Chương 6: Lớp các bài toán có độ phức tạp tính toán đa thức Chương 7: Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm Chương 8: Các hàm băm Chương 9: Các thuật toán nén dữ liệu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000920  Còn  Rỗi          
100000921  Còn  Rỗi          
100000922  Còn  Rỗi          
100000923  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5120