Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành: song ngữ Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
344.01 H407A
Dewey
344.01
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
567tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về hợp đồng lao động; các quy định về tuyển dụng và quản lý lao động; chế độ tiền lương; các quy định về giải quyết tranh chấp lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009061  Còn  Rỗi          
100009062  Còn  Rỗi          
100009063  Còn  Rỗi          
100009064  Còn  Rỗi          
100017818  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5851