Truy cập Excel

Ký hiệu xếp giá
005.3 Excel
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
278tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Làm quen với Excel và bảng tính Phần 2: Thao tác cơ bản Phần 3: Trang trí bảng tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000939  Còn  Rỗi          
100000940  Còn  Rỗi          
100000941  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5258