Business Basics: workbook

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 G761
Dewey
428.240 71
Xuất bản
Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006
Mô tả
88tr ; 28 cm
ISBN
9780194577779
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with problems, People at work, Getting a job, The world of work.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009725  Còn  Rỗi          
100009726  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13583