Can You Believe It?: Stories and Idioms from Real Life: Book 1

Ký hiệu xếp giá
428.64 H899
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
113tr ; 28 cm
ISBN
9780194372794
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English, toeic
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes contents: Please get rid of that smell!, red in the face, leopard makes himself at home, heart patient walks home fast asleep, businessman freaks out, toy saves man's life, hat lady wants to cheer you up, bear goes on vacation, man hangs on for dear life, neighbors fed up with loud music, prison escape is easy as pie, smart pig saves the day, lazy mailman hides letters, girl wants more body art, one in a million.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009731  Còn  Rỗi          
100009781  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9771