Active Listening 1

Ký hiệu xếp giá
428.3 B877
Dewey
428.3
Xuất bản
2. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Mô tả
102tr ; 28 cm
ISBN
9780521678131
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
listening
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes 16 core units and four expansion units. Each core unit has four parts: Warming up, two main Listening tasks, and Your turn to talk, a speaking activity for pairs or small groups. The four Expansion units present cultural information related to the unit themes. In addition, there is an introductory lesson called Before you begin. This lesson introduces students to helpful learning strategies and types of listening.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009738  Còn  Rỗi          
100009764  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13707