Writing for the Real World: an introduction to business writing: student book 2

Ký hiệu xếp giá
808.0666 B2597w 2
Dewey
808.0666
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2005
Mô tả
134tr ; 28 cm
ISBN
9780194538176
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English, business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes contents: introducing yourself, arranging meeting, discussing travel plans, recommending, inviting, making inquiries, placing orders, responding to orders, making payment, complaints, checking progress, interoffice memos, discussing proposals, reports, social situations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009734  Còn  Rỗi          
100009735  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4765