Writing for the Real World: an introduction to general writing: student book 1

Ký hiệu xếp giá
808.0666 B2597w 1
Dewey
808.0666
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
135tr ; 28 cm
ISBN
9780194538145
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English, writing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes contents: thinking about writing, introducing, completing forms, thanking, requesting information, getting details, inviting and arranging to meet, making and changing arrangements, giving directions, dealing with problems, describing, giving an opinion and recommending, writing about a vacation, writing about an interest, applying for a job.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009736  Còn  Rỗi          
100009737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4883