Oxford Handbook of Legal Correspondence

Ký hiệu xếp giá
651.75 H49
Dewey
651.75
Xuất bản
Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
232tr ; 28 cm
ISBN
9780194571937
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Legal Correspondence
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book provides the information for writing legal correspondence, including emails, letters, faxes, memos, file notes, and CVs. This work includes: case studies modelled on real correspondence, and topics covering common and internationally relevant areas of legal practice. It is suitable for use in class, the office, or at home. Contents: Letters, faxes, and emails; Content and style; Commercial property: granting a lease; Company and commercial: company formation; Employment: constructive dismissal; Intellectual property: internet domain names; Breach of contract: possession proceedings; Negligence claims: occupier's liability; Residential property: buying a house; Inheritance law: estate administration; Family: getting divorced; Memoranda, file notes, brief and instructions to counsel; Personnel appointments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002221  Còn  Rỗi          
200002222  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15469