Principles of environmental and resource economics: a guide for students and decision-makers

Ký hiệu xếp giá
333.7 F668
Dewey
333.7
Xuất bản
2. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2000
Mô tả
784tr ; 24 cm
ISBN
9781840643817
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
environmental economics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes contents: General environmental economics; Business environmental economics; Selected topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001744  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5047