Excel 2002 - Hướng dẫn sử dụng

Ký hiệu xếp giá
005.3 Excel
Dewey
005.3
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
577tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các tính năng mới trong Microsoft Excel 2002 Chương 2: Microsoft Excel 2002 nhận trợ giúp khi bạn đang làm việc Chương 3: Các tính năng truy cập trong các tài liệu office Chương 4: Các sổ bảng tính và các trang bảng tính Chương 5: Dữ liệu trong các trang bảng tính Chương 6: Lọc và sắp xếp danh sách Chương 7: Excel và Web Chương 8: Nhập DLiệu Chương 9: Phân tích và quản lý DL Chương 10: Tạo và sử dụng các form Chương 11: Các công thức thông thường Chương 12: Biểu đồ Chương 13: Bàn về tính năng an toàn Chương 14: Macro
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000945  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7460