Công nghệ máy tính - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
005.1 Cô-T
Dewey
005.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
445tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về máy tính Chương 2: Hoạch định và thiết kế chương trình Chương 3: Viết mã chương trình và nhập / xuất đơn giản Chương 4: Các cấu trúc điều khiển Chương 5: Hàm và thủ tục con Chương 6: Mảng và chuỗi Chương 7: Các tập tin dữ liệu Chương 8: Lập trình hướng đối tượng Chương 9: Cấu trúc dữ liệu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000952  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7531