Quản lý phần cứng phần mềm Windows 9X-2000

Ký hiệu xếp giá
004.506 Qu-M
Dewey
004.506
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2000
Mô tả
192tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
2. Cài đặt / Gỡ bỏ phần mềm 3. Cài đặt / Gỡ bỏ phần cứng 4. Tự chẩn đoán và sửa chữa PC của bạn 5. Khắc phục lỗi khi in 6. Sửa nhanh máy in laser 7. IRQ và một số trục trặc khi cài đặt 8. Sử dụng nhiều màng hình 9. Quản lý nguồn 10. Password cho hệ thống 11. Windows báo lỗi khi khởi động 12. Loại bỏ các tập tin không cần thiết 13. Chạy NT lẫn Windows 9X trên 1 PC 14. Registry
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000954  Còn  Rỗi          
100000955  Còn  Rỗi          
100000956  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5930