Báo cáo về tăng trưởng: chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập

Ký hiệu xếp giá
339.507 2 B108C
Dewey
339.507 2
Xuất bản
1. - Washington: Ngân hàng thế giới, 2009
Mô tả
198tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Báo cáo này gồm những nội dung chính sau: tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong thời kỳ hậu chiến tranh, các vấn đề về chính sách trong chiến lược tăng trưởng, các thách thức đối với tăng trưởng ở một số quốc gia cụ thể, các xu hướng mới trên thế giới và phụ lục thống kê nền kinh tế thế giới và các quốc gia đang phát triển kể từ chiến tranh thế giới II.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015272  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8534