Giáo trình Marketing du lịch: dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
338.4791071 D6314g 2008
Dewey
338.4791071
Xuất bản
H.: Nxb. Hà Nội, 2008
Mô tả
91tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếp thị; Du lịch; Kinh tế du lịch; Trung học chuyên nghiệp; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nghiên cứu các nội dung cơ bản của Marketing du lịch. Tìm hiểu hành vi khách hàng. Phân loại và lựa chọn thị trường mục tiêu và giới thiệu các chính sách Marketing chủ yếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010178  Còn  Rỗi          
100010186  Còn  Rỗi          
100010187  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5867