Công nghệ vi sinh: tập 2: vi sinh vật học công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
660.62 NG527Đ
Dewey
660.62
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
371tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: những nguyên lý cơ bản trong vi sinh vật học công nghiệp, các quá trình trao đổi chất và môi trường nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp, những vấn đề kỹ thuật và phương pháp chung, công nghệ sản xuất vi sinh vật, công nghệ sản xuất các chất kháng sinh, công nghệ Enzym, công nghệ sản xuất cồn và các sản phẩm lên men chứa cồn, công nghệ sản xuất axit hữu cơ, công nghệ sản xuất axit amin, vitamin và chất kích thích.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010213  Còn  Rỗi          
100010214  Còn  Rỗi          
100010215  Còn  Rỗi          
100010216  Còn  Rỗi          
100010217  Còn  Rỗi          
100013255  Còn  Rỗi          
100013256  Còn  Rỗi          
100013633  Còn  Rỗi          
100013669  Còn  Rỗi          
100013670  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 804