Cốt tủy về mạng

Ký hiệu xếp giá
004.65 Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 2001
Mô tả
528tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mạng , thuật ngữ và khái niệm Chương 2: Tiêu chuẩn mạng Chương 3: Phương tiện truyền tải Chương 4: Tôpô và kiến trúc mạng Chương 5: Card điều hợp Chương 6: Thiết bị kết nối và các cơ cấu vận chuyển Chương 7: Các giao thức truyền Chương 8: Dịch vụ kết nối Chương 9: Phục hồi sau tai họa Chương 10: Quản lý và bảo mật mạng Microsoft Chương 11: Giám sát mạng máy tính Chương 12: Pan hỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000983  Còn  Rỗi          
100000984  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7513