TOEFL iBT navigator. Speaking

Ký hiệu xếp giá
428.3 M6364
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Mô tả
438tr ; 26 cm + 1CD
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nói, toefl
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: giải thích từng kiểu câu hỏi trong 6 câu hỏi môn nói TOEFL iBT thế hệ mới, giới thiệu nhiều cách luyện câu và những cách diễn đạt cần thiết đối với từng kiểu câu hỏi. Nội dung cụ thể gồm có 3 phần: Independent Task, Intergrated Task 1 và Intergrated Task 2.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010755  Còn  Rỗi          
100010784  Còn  Rỗi          
200001759  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13661