Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Đầu thế kỷ 20

Ký hiệu xếp giá
915.970 022 H100N
Dewey
915.970 022
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2007
Mô tả
100tr ; hình ảnh: 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập hợp một số hình ảnh về ba thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn, đây là những tấm ảnh do người nước ngoài ghi lại vào nửa đầu thế kỷ 20.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010230  Còn  Rỗi          
100010234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9122