Cơ sở văn hóa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
306.09597 C55925c
Dewey
306.09597
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
335tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa, Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày khái niệm văn hóa, văn hóa và văn hóa học - cách tiếp cận văn hóa Việt Nam; văn hóa Việt Nam thời kỳ tiền sử và sơ sử: giai đoạn hình thành những nền tảng của văn hóa Việt Nam; văn hóa Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu công nguyên; văn hóa truyền thống Việt Nam thời đại Việt; văn hóa Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến nay: những biến đổi của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại; cấu trúc văn hóa đa tộc người và các vùng văn hóa ở Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010868  Thất lạc            
100010869  Còn  Rỗi          
100010870  Còn  Rỗi          
100010871  Còn  Rỗi          
100010872  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10394