Kể chuyện danh nhân Việt Nam: tập 7: những nhà cải cách Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
923.095 97 L250M
Dewey
923.095 97
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009
Mô tả
231tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập sách này đề cập đến những nhà cải cách có đóng góp to lớn trong lịch sử của Việt Nam. Đó là: Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Lương Đắc Bằng, Giáp Hải, Nguyễn Quý Đức, Trịnh Cương, Bùi Sĩ Tiêm, Nguyễn Cư Trinh, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch, Trần Quý Cáp, Nguyễn Văn Linh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010997  Còn  Rỗi          
100010998  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6535