Các thành ngữ thương mại thường gặp trong tiếng Anh

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 L250H
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức, 2009
Mô tả
187tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực thương mại, có giải nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14342