Ecology and natural resource management: systems analysis and simulation

Ký hiệu xếp giá
333.72 G763
Dewey
333.72
Xuất bản
1. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997
Mô tả
373tr ; 24 cm
ISBN
0471137863
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ecology; natural resource
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between competing uses of limited space and the need for quantitative predictors of the outcome of various management strategies. Contents: the systems perspective; theoretical framework: four phases of systems analysis; practical guide to simulation-model development and use; application of simulation models in ecology; application of simulation models in natural resource management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001632  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4492