Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server

Ký hiệu xếp giá
005.711 VB
Dewey
005.711
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
499tr ; 20
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về Visual Basic và SQL Server Chương 2: MÔ hình ứng dụng Chương 3: Truy xuất dữ liệu Chương 4: Nhận dữ liệu từ SQL Server Chương 5: Hiệu chỉnh dữ liệu của SQL Server Chương 6: Tối ưu hóa ứng dụng SQL Server Chương 7: MS Data Engine Chương 8: Visual Database Tools Chương 9: Những đối tượng quản lý phân tán Chương 10: SQl Namespace Chương 11: Tạo bảng sao Chương 12: Các dịch vụ biến đổi dữ liệu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001050  Còn  Đang mượn  107001165  Dương Ngọc Tân  26/05/2010 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6473