Khẩu ngữ tiếng Hán cao cấp: quyển thượng

Ký hiệu xếp giá
495.115 V561H
Dewey
495.115
Xuất bản
Trung Quốc: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2005
Mô tả
242tr ; 26 cm
ISBN
9787561914878
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp các mẫu câu thường dùng, bài khóa theo chủ đề, luyện tập diễn đạt, từ vựng và nội dung then chốt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011418  Còn  Rỗi          
100011419  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8280