Khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp 2

Ký hiệu xếp giá
495.115 L600T
Dewey
495.115
Xuất bản
Trung Quốc: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2004
Mô tả
196tr ; 26 cm
ISBN
9787301066300
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm các bài khóa và luyện tập môn khẩu ngữ Hán ngữ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6695