Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí: Tập 2

Ký hiệu xếp giá
604.207 6 TR120H
Dewey
604.207 6
Xuất bản
tái bản lần thứ 2. - Vĩnh Phúc: Giáo dục, 2008
Mô tả
115tr ; 30 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí: tập 2 gồm chín bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Trong đó, bài tập 12 Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14 Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011731  Còn  Rỗi          
100011732  Còn  Rỗi          
100011733  Còn  Rỗi          
100011734  Còn  Rỗi          
100011735  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6470