Thiết kế trang Web bằng HTML

Ký hiệu xếp giá
005.362 HTML
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2001
Mô tả
194tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tìm hiểu về Internet Phần 2: Ngôn ngữ HTML
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001080  Còn  Rỗi          
100001081  Còn  Rỗi          
100001082  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9694