Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng JavaScript

Ký hiệu xếp giá
005.276 JavaScript
Dewey
005.276
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
454tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chào mừng bạn đến với JavaScript Chương 2: Sử dụng các biến và các hàm xây dựng sẵn để cập nhật các trang Web một cách tự động Chương 3: Hãy cung cấp những gì mà trình duyệt cần Chương 4: Rollover : Thủ thuật JavaScript được ưa thích Chương 5: Mở và thao tác các cửa sổ Chương 6: viết các hàm JavaScript của riêng bạn Chương 7: Cung cấp và nhận thông tin với các biểu mẫu Chương 8: Lưu giữ thông tin với mảng và các vòng lặp Chương 9: Định thời gian cho các sự kiện Chương 10: Khung và bản đồ ảnh Chương 11: Kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu, xử lý chuỗi và làm việc với CGI Chương 12: Cookies Chương 13: HTML động Chương 14: Cách khắc phục lỗi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001087  Còn  Đang mượn  D02200129  Nguyễn Minh Tuấn  23/03/2006 
100000060  Còn  Rỗi          
100001088  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2131