Thiết kế trang Web

Ký hiệu xếp giá
005.362 Web
Dewey
005.362
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
315tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Xây dựng cấu trúc và cách điều hướng của một chuyên khu Chương 2: Bản sự việc Chương 3: Bản nền Chương 4: Bản báo tin và thư ngỏ Chương 5: Tối ưu hóa việc sắp đặt trong các kết quả tìm kiếm Chương 6: Mục quảng cáo Chương 7: Cung cấp dịch vụ khách hàng FAQS, biểu mẫu đăng ký các bảng câu hỏi Chương 8: Một tờ tin Chương 9: Tiếp thị trực tiếp Chương 10: HTML
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001089  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9841