Financial liberalization: how far, how fast?

Ký hiệu xếp giá
332 C253
Dewey
332
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001
Mô tả
308tr ; 23 cm
ISBN
9780521803694
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introduction and overview: the case for liberalization and some drawbacks; robust financial restraint; how interets rates changed under liberalization: a statistical review; financial liberalization and financial fragility; financial restraints and liberalization in postwar europe; the role of poorly phased liberalization in Korea's financial crisis; interest rate spreads in mexico during liberalization; the financial sector in transition: tables of sucess and failure; Indonesia and India: contrasting approaches to repression and liberalization; reforming finance in alow income country: Uganda.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001331  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6143