Computer and languages

Ký hiệu xếp giá
005.13 Y124
Dewey
005.13
Xuất bản
1. - New Delhi: Discovery Publishing House, 2005
Mô tả
338tr ; 22 cm
ISBN
9788183560412
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computer, languages
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: computer hardware; operating system; windows environment; unix and linux; internet; programming and C; control statements in 'C'; arrays, pointer and functions; structures and files.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001700  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7634