SQL all-in-one desk reference for dummies

Ký hiệu xếp giá
005.756 T2383
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - Hoboken, N.J.: Wiley Pub., 2007
Mô tả
684tr ; 23 cm
ISBN
9780470119280
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
SQL
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: SQL concepts; relational database development; SQL Queries; Data security; SQL and programming; SQL and XML; database tuning overview.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001672  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7058