An introduction to computer science using Java

Ký hiệu xếp giá
005.133 K154
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
753tr ; 23 cm
ISBN
9780071122320
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
java
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: what is programming?; classes and methods I: basics; fundamental data types of Java; decision making; classes and methods II: classes with multiple methods; iteration; classes and methods III: working with objects; one-dimensional arrays; nested loops and two-dimensional arrays; classes and methods IV: static methods and variables; the Java AWT part I: mouse events (optional); inheritance and exceptions; Java AWT part II (optional); recursion; text processing and file input/output; case study: the game of reversi.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13369