Database systems: a practical approach to design, implementation, and management

Ký hiệu xếp giá
005.74 C75291
Dewey
005.74
Xuất bản
4. - Harlow, Essex, England; New York: Addison Wesley, 2005
Mô tả
1374tr ; 23 cm
ISBN
9780321210258
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: background; the relational model and languages; database analysis and design techniques; methodogy; selected database issues; distributed DBMSs and replication; object DBMSs; Web and DBMSs; business intelligence.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001084  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14134