Database management systems

Ký hiệu xếp giá
005.74 R1656
Dewey
005.74
Xuất bản
3. - Boston: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
1065tr ; 24 cm
ISBN
9780072465631
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: foundations; application development; storage and indexing; query evaluation; transaction management; database design and tuning; additional topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001611  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14680