Strategic management: formulation, implementation, and control

Ký hiệu xếp giá
658.401 P200J
Dewey
658.401
Xuất bản
12. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011
Mô tả
864tr ; 27 cm
ISBN
9780078137167
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: overview of strategic management; strategiy formulation; strategy implementation, control, and innovation; guide to strategic management case analysis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001645  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3992