Everyday oracle DBA

Ký hiệu xếp giá
005.756 W4532
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - New York: McGraw Hill/Osborne, 2006
Mô tả
344tr ; 23 cm
ISBN
9780072262087
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
oracle
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: making it work; getting things done; saving it and bringing it sing; database down! bring it back alive!; high availability; other stuff; will it work?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001636  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4987