Database system concepts

Ký hiệu xếp giá
005.74 S5824
Dewey
005.74
Xuất bản
5. - Maidenhead: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
1142tr ; 23 cm
ISBN
9780071244763
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database system
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: relational databases; database design; object-based databases and XML; data storage and querying; transaction management; data mining and information retrieval; system architecture; other topics; case studies; appendices.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001628  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4624